Papiery Filtracyjne

Filtracja

Podstawowym materiałem filtracyjnym używanym w produkcji filtrów (powietrza, oleju, paliwa) jest papier filtracyjny, który składa się z włókien celulozowych nasączonych żywicami.

Impregnacja włókien żywicami zabezpiecza je przed wpływem oleju, wody oraz oparów paliwa.

W celu poprawy skuteczności filtracji oraz chłonności zanieczyszczeń stosuje się domieszki włókien syntetycznych.

Więcej informacji na temat papierów filtracyjnych znajdziesz na stronie internetowej siatkifiltracyjne.com.pl.


Papiery filtracyjne

a